Nutričný terapeut pôsobí v oblasti preventívnej a liečebnej výživy človeka. V rámci svojich kompetencií poskytuje poradenstvo zamerané na optimalizáciu stravovania vo sfére zdravotníctva, výskumu, obchodu a služieb.

V prípade záujmu o konkrétnu spoluprácu ma môžete kontaktovať na emailovej adrese monikaxkolar@gmail.com alebo navštíviť môj → LinkedIN profil.

INDIVIDUÁLNE VÝŽIVOVÉ KONZULTÁCIE

Učím individuálnych klientov byť sám sebe výživovým poradcom. Propagujem výživové poradenstvo založené na bežne dostupných potravinách, bez výživových doplnkov a skrytých poplatkov, bez prísne nalinkovaných jedálničkov, s dôrazom na zdravotný stav, životný štýl a chuťové preferencie klienta. Zameriavam sa na dlhodobo udržateľné výsledky, nie krátkodobé extrémne diéty. → Viac INFO TU

PODPORNÁ LIEČEBNÁ NUTRIČNÁ TERAPIA

Zostavujem stravovacie plány a diéty pre ľudí s lekársky diagnostikovaným ochorením v spolupráci s ošetrujúcim lekárom. Pomáham pacientom a klientom zvládať prechod na nový stravovací režim podmienený aktuálnym zdravotným stavom. Poskytujem školenia o špecifikách výživy pri konkrétnych ochoreniach. → Viac INFO TU

PREDNÁŠKY A SEMINÁRE

Baví ma odovzdávať poslucháčom fascinujúco zložité informácie o výžive a zdraví podané ľudskou rečou. Propagujem predovšetkým prevenciu ako kľúčový prvok udržania dobrého zdravia. Vo výžive razím cestu rozumných kompromisov, nie striktných zákazov a obmedzení. Ponúkam interaktívne prednášky a semináre o výžive, prevencii a zdravom stravovaní v každodennom dni. Výživné prednášky a semináre možno skombinovať s cateringom alebo ochutnávkou zdravých potravín podľa konkrétne zvolenej témy.

FIREMNÉ SPOLUPRÁCE

Spolupracujem s firemnými zákazníkmi a ich klientmi v záujme rozvoja alebo marketingu projektov a produktov zameraných na prevenciu, výživu a zdravý životný štýl. Ako externý firemný konzultant ponúkam svoju odbornú kvalifikáciu pre aplikovanie výživových odporúčaní a štandardov do praxe. Tešia ma nielen slovenské, ale aj zahraničné spolupráce a výzvy. Konkrétnym príkladom firemnej spolupráce môže byť napríklad zostavenie zdravého menu pre reštauráciu, implementácia zahraničnej fitness mobilnej aplikácie na slovenský trh, vývoj zloženia nového potravinového produktu alebo zavedenie nutričných štandardov do zdravotníckeho zariadenia.

PODPORA ONLINE A OFFLINE MÉDIÍ

Píšem populárno-náučné texty o výžive a zdraví. Zostavujem infomateriály (letáky, brožúrky) zamerané na výživu, zdravie a prevenciu. Poskytujem infokonzultácie a stanoviská k témam zameraných na preventívnu a liečebnú výživu pre médiá. Vítam tiež spoluprácu na webe a sociálnych sieťach www.monikakolar.com.

+421 949 181 199

  • Facebook
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon

© 2019 - 2020 Monika Kolář | Zásady ochrany osobných údajov | Obchodné podmienky | Informácie uvedené na týchto stránkach slúžia výhradne informačným účelom a nenahrádzajú odbornú lekársku pomoc, konzultáciu a starostlivosť. | Kopírovanie obsahu stránok bez písomného súhlasu autora zakázané. | Stránky obsahujú reklamné odkazy a analytické prvky. | *Affiliate odkaz