Všeobecné ustanovenia a ochrana osobných údajov (GDPR)

 

 

Za obsah – autorstvo webu www.monikakolar.com zodpovedá Bc. Monika Kolář (ďalej len Autor).

 

​Webové stránky www.monikakolar.com sú súkromným blogom, ktorý odzrkadľuje myšlienky a poznatky jeho autora v rámci tém výživa, zdravie a udržateľný, šetrný životný štýl. Informácie uvedené na týchto stránkach slúžia výhradne neutrálno - informačným účelom a nie sú náhradou za kvalifikovanú, odbornú lekársku pomoc, konzultáciu či starostlivosť a taktiež neslúžia ako podklad pre samovoľnú diagnostiku ochorení, zmenu liečebného plánu alebo ukončenie liečby. Napriek tomu, že autor vynakladá pri spracovaní obsahu nemalú námahu a nezastáva záujmy tretích strán, nemôže garantovať úplnosť, aktuálnosť ani správnosť či vyváženosť ponúkaných informácií na individuálnej úrovni. Autor stránky nenesie zodpovednosť za škody a poškodenia plynúce zo správneho i nesprávneho užívania informácií na tejto stránke. Autor si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať alebo mazať obsah stránok kedykoľvek bez predošlého oznámenia.

 

Odkazy a linky na ďalšie webové stránky

 

​Pri priamom alebo nepriamom odkazovaní na cudzie webové stránky, ktoré neprislúchajú zodpovednosti alebo operatívnym možnostiam autora, nenesie autor žiadnu zodpovednosť za odkazovaný i pridružený obsah. Autor týmto záväzne vyhlasuje, že v čase zhotovenia odkazu na cudziu stránku na nej nerozpoznal žiadne nevhodné či ilegálne prvky. Na aktuálnu a budúcu podobu, obsah a autorstvo odkazovaných stránok nemá autor žiadny vplyv a nenesie zodpovednosť za prípadné škody a poškodenia plynúce z návštevy a používania cudzích webových stránok.

 

Autorské práva

 

​Dodržiavanie zásad ochrany duševného vlastníctva: fotografie, videá a články na www.monikakolar.com sú duševným vlastníctvom autora alebo podliehajú autorským právam, pre ktoré získal písomný súhlas. Kopírovanie obrázkov (ak sú zhotovené autorom stránky) bez písomného súhlasu autora zakázané. Kopírovanie videí (ak sú zhotovené autorom stránky) bez písomného súhlasu autora zakázané. Kopírovanie celého znenia textov bez písomného súhlasu autora zakázané. Citovanie určitých častí článku v rozsahu perexu povolené jedine s jasne viditeľným a dohľadateľným odkazom na www.monikakolar.com. Kopírovanie akýchkoľvek príspevkov autora na sociálnych sieťach v zmysle sťahovania a následného uverejnenia na vlastnom profile zakázané. Zdieľanie príspevkov autora na sociálnych sieťach je podmienené možnosťou/“ikonou“ ZDIEĽAŤ. Ilustračné obrázky k vybraným príspevkom pochádzajú z verejných fotodatabáz, zverejnených podľa vedomia autora pod licenciou Creative Commons CC0 (voľne dostupné pre privátne aj komečné účely bez nutnosti kreditovania autora obrázka).

 

Ochrana osobných údajov

 

​Pokiaľ stránka ponúka možnosť odovzdania osobných údajov, napr. emailovej adresy alebo mena/prezývky v rámci komentárov alebo odberu noviniek, zaväzuje sa čitateľ odovzdať svoje údaje na výhradne slobodnej báze. Autor sa zaväzuje používať osobné údaje užívateľa výhradne za účelom vyžiadanej vzájomnej komunikácie a odozvy v komentároch. Autor nikdy neprenechá osobné údaje tretím stranám. Užívateľ stránky má právo požiadať o kompletné zmazanie osobných údajov, pokiaľ tento krok neodporuje iným právne ustanoveným krokom. Zneužívanie akejkoľvek emailovej adresy na tejto stránke za účelom zasielania nevyžiadanej pošty (spam) je prísne zakázané. 

 

​Ak zanecháte na stránke komentár, zaznamenáme Vašu IP-Adresu. Tento krok slúži k ochrane autora a návštevníkov stránky v prípade nedodržiavania všeobecných zásad komentovania. Autor si vyhradzuje právo podniknúť patričné právne kroky voči držiteľovi nevyžiadanej IP adresy v prípade opakovaného a závažného porušovania tu menovaných všeobecných podmienok. Autor si vyhradzuje právo podrobiť každý komentár pred jeho zverejnením internej recenzii. Autor podporuje maximálnu mieru a slobodu vyjadrenia bez ohľadu na to, či komentár vyjadruje súhlas alebo kritiku obsahu. Autor si však vyhradzuje právo nenávratne a bez predošlého varovania vymazať komentáre, ktoré jednoznačne vyjadrujú obsah nepovolene reklamno-propagačný, vulgárny, silno urážajúci, xenofóbny, rasisticky motivovaný alebo iný, pokiaľ odporuje všeobecným zásadám slušnosti, tolerancie a solidarity, alebo nesúvisí s prezentovanou témou.

 

Ochrana osobných údajov v rámci odberu noviniek – „newslettera“

 

​Pri prihlásení k odberu novinier sú Vaše osobné údaje – konkrétne meno a emailová adresa – zaznamenané cez newsletter systém spoločnosti Wix.com za účelom odosielania noviniek z blogu www.monikakolar.com  na emailovú adresu odoberateľa -užívateľa. Vaše osobné údaje slúžia výhradne zasielaniu newslettera a nie su poskytované akejkoľvej tretej strane. V prípade odhlásenia z odberu noviniek Vaše osobné údaje nebudú akýmkoľvek spôsobom ďalej spracované, resp. rozširované. K osobným údajom odberateľa má prístup výhradne autor stránky, resp. prípadne poskytovateľ hostingu – spoločnosť Wix.com.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov na účely zasielania newslettera je zaznamenávaný pomocou aplikácie Wix.com. Všetky informácie o ochrane osobných údajov ďalej sú k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: Privacy policy Wix.

 

​Odoberateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu noviniek cez odkaz „Unsubscribe“, korý je umiestnený v každom odosielanom emaili. Odber noviniek môžete kedykoľvek oznámiť aj zaslaním emailu na monikaxkolar@gmail.com. Prihlásením k odberu noviniek súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

 

​V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú iné podmienky, máte okrem iného právo:

 

​na prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o tom, akým spôsobom, resp za akým účelom a ako dlho sú používané

 

  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu

  • žiadať o opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné a aktuálne

  • na vymazanie Vašich osobných údajov

  • na obmedzenie používania Vašich osobných údajov

  • získať Vaše poskytnuté osobné údaje v elektronickej podobe

  • podať sťažnosť autorovi a/alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

 

 Ochrana osobných údajov v rámci používania sociálnych sietí

 

​Táto webová stránka používa pluginy („prepojené aplikácie“) k sociálnym sieťam LinkedIn, Google+, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram a Pinterest. Zdieľaním obsahu tejto stránky cez odkazy na sociálne siete dáva autor súhlas s prenosom dát na príslušný server sociálnej siete a ich priradeniu k osobnému profilu používateľa. V prípade, že ste užívateľom niektorej z vyššie uvedených sociálnych sietí, venujte zvýšeniu pozornosť pravidlám a nastaveniam ochrany osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov v rámci Google Analytics a reklamných kampaní

 

​Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc.. Google Analytics používa tzv. „Cookies“ textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu webovej stránky. Údaje registrované pomocou Cookies o používaní tejto stránky vrátane Vašej IP-adresy sú prenášané a uložené na serveri spoločnosti Google v USA. Z vôle autora používa Google údaje o Vašich aktivitách na stránke v rámci vytvorenia štatistík návštevnosti stránky. Textové súbory cookies sú na týchto stránkach používané i v rámci partnerských reklamných odkazov tretích strán. V tomto zmysle odkazujeme na ustanovenia o ochrane osobných údajov konkrétnej spoločnosti.

 

Táto webová stránka používa Google AdSense, webovú reklamnú službu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google AdSense používa tzv. „Cookies“ textové súbory, ktoré sú ukladané na Vašom počítači a umožňujú analýzu webovej stránky z hľadiska monitoringu správania návštevníka a kvantifikácie reklamných kampaní. Údaje registrované pomocou Cookies o používaní tejto stránky vrátane Vašej IP-adresy sú prenášané a uložené na serveroch spoločnosti Google v USA. V tomto zmysle odkazujeme na ustanovenia o ochrane osobných údajov konkrétnej spoločnosti.

 

Textové súbory cookies sú na týchto stránkach používané i v rámci partnerských reklamných odkazov (tzv. affiliate programov) tretích strán – konkrétne Dognet (www.dognet.sk), Bookdepository (www.bookdepository.com)  a Martinus (www.martinus.sk). V tomto zmysle odkazujeme na ustanovenia o ochrane osobných údajov konkrétnej spoločnosti.

 

 

Naposledy aktualizované 26.07.2020

  • Facebook
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon

@zdravieavyzivaonline

© 2019 - 2020 Monika Kolář | Zásady ochrany osobných údajov | Informácie uvedené na týchto stránkach slúžia výhradne neutrálno - informačným účelom a nie sú náhradou za kvalifikovanú, odbornú lekársku pomoc, konzultáciu či starostlivosť.