Vizitka

Meno: Monika Kolář

Povolanie: Nutričný terapeut / ambasádor zdravotnej prevencie

Vzdelanie:

  • Lekárska fakulta Masarykovej univerzity v Brne (Bc. preventívna a liečebná výživa človeka)

  • Aktuálne študentka Viedenskej univerzity vo Viedni v obore výživové vedy so špecializáciou verejné zdravie

Obľúbené jedlo: ázijské ryžové špeciality (hlavne sushi a onigiri), bryndza, zelený čaj a mnoho ďalšieho.

Spolupráce & projekty

Obsah v príprave ...

  • Facebook
  • Instagram
  • Black LinkedIn Icon

@zdravieavyzivaonline

© 2019 - 2020 Monika Kolář | Zásady ochrany osobných údajov | Informácie uvedené na týchto stránkach slúžia výhradne neutrálno - informačným účelom a nie sú náhradou za kvalifikovanú, odbornú lekársku pomoc, konzultáciu či starostlivosť.